Categories
ljudi slovo T

Tačka

Senior, veoma poznati stari Kninjanin- ina?e “kamikaza na automatiku”. Junior– fotograf sa umjetni?kim pretenzijama (ali sa “apeencom”). [milan]

Stariji Kninjani pamte da je poslije njegova boravka u zarobljenistvu u Njema?koj ostala sumnja da je Ta?ka otac Frantza Beckenbauera. Ina?e, nadimak je dobio u vrijeme poslijeratne obnove i oskudice, kad je u nedostatku materijala ‘zamjenjivao’ ta?ku na jednom transparentu. [milano]

Leave a Reply

Your email address will not be published.