Categories
riječi slovo Š

Šiz

Vrsta plesa u disku. Danas se to zove “c

Categories
riječi slovo Š

Škurija

Jedna vrsta bi?a. To je tanko uze, naj?esce od koze, pri?vrsceno za drveni stap, koje se koristilo za sibanje stoke. Posebno se koristilo za sibanje konja ili volova dok vuku zaprezna kola, pa je ?esto bilo neizbjezni dio upravlja?kog sistema. [djolence]

Categories
riječi slovo Š

Šugaman

Peskir  [djuka]

Categories
riječi slovo Š

Šudar

Nase babe nisu odale gologlave, nego su nosile sudare ili ti marame na glavama.

Categories
ljudi slovo Å 

Šavije

Stara kninska familija Zivkovici iz Strane Mira Tilica. Poznati kao mesari u Kninu. Dobili su nadimak Šavije prije od 100 godina od Tal’jana. [vjeko]