Categories
riječi slovo B

Bubati

1. U?iti napamet
2. Udarati nekoga ili nesto. [djolence]

Categories
riječi slovo Š

Šiz

Vrsta plesa u disku. Danas se to zove “c

Categories
riječi slovo Š

Škurija

Jedna vrsta bi?a. To je tanko uze, naj?esce od koze, pri?vrsceno za drveni stap, koje se koristilo za sibanje stoke. Posebno se koristilo za sibanje konja ili volova dok vuku zaprezna kola, pa je ?esto bilo neizbjezni dio upravlja?kog sistema. [djolence]

Categories
riječi slovo Y

Uvinjaviti, uvenjavati

Nekom se uvlaciti [kate]

Categories
riječi slovo M

Mulac

Pogrdan naziv za nekog dje?aka ili mladica. [djolence]