Categories
riječi slovo B

Bume njesam

Koristeno u okolini Knina sa zna?enjem “Boga mi nisam!” (Bume njesam bila na pijaci). [bolta]

2 replies on “Bume njesam”

Mozete li objasniti kako je nastala rije? “BUME”, posto sam sa dosta Kninjana diskutovala o tome da smo svi mi tu rije? izgovarali “BOME”.

BOME NISAM = BOGME NISAM = BOGA MI NISAM

Ako se ta rije? izgovarala samo u Bukovici, onda je trebalo tu rije? ipak napisati u obe verzije BOME I BUME.

Ovo navodim kao prijedlog, jer je rije? o Kninskom rije?niku.

Leave a Reply

Your email address will not be published.